Common Types of Plastic Pallets

What Are The Standards Size of Plastic Pallets?

Các loại phôi PET phổ biến

Sản phẩm vật liệu PVC ép phun

Xô nhựa hai màu hỗn hợp ép phun

Dây chuyền sản xuất khuôn ép tay cầm chai nhựa