Kế hoạch đến thăm nhà máy của chúng tôi ở Trung Quốc? Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Yêu cầu và hỗ trợ kỹ thuật
info@powerjetmachine.cn

Tòa nhà văn phòng số 5 phía tây, tòa nhà phức hợp, xưởng 1, cửa hàng làm việc 2, đường Chuangxin, thị trấn Leping, quận Sanshui, thành phố Phật Sơn
Thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc

Điện thoại và Whatsapp
+86 138 2777 4426