Máy ép phun silicone

SI SERIES

Máy bay phản lực Máy ép phun silicon SI Series thích hợp cho đồ dùng trẻ em, y tế, người lớn, phụ kiện ô tô, phụ kiện điện tử, văn phòng phẩm, như thiết bị lặn sản phẩm silicon lỏng.

Lực kẹp - 90 ~ 200 (Tấn)
Trọng lượng bắn (PS) - 153 ~ 489 (g)
Thời gian chu kỳ khô - 1,5 ~ 1,8 (S)