Máy làm hộp nhựa lưu trữ

Khuôn khoang duy nhất cho hộp lưu trữ 18 lít