Máy ép dụng cụ y tế

SER SER

Máy ép phun dụng cụ y tế Powerjet chuyên sản xuất dụng cụ y tế như: ống tiêm, ống lấy máu, bộ phận truyền dịch, v.v. Các bộ phận của máy được bảo hiểm để ngăn ngừa ô nhiễm.

Lực kẹp - 258 (Tấn)
Trọng lượng bắn (PS) - 266 (g)
Các ứng dụng - Sản phẩm dụng cụ y tế