Máy ép phun Bakelite

SERIES

Dòng T máy ép phun bakelite chuyên dùng cho các sản phẩm bakelite như tay cầm, tay quay và núm tay v.v ... Năng suất cao hơn và sản xuất ổn định hơn với máy cải tiến chuyên sản xuất các sản phẩm bakelite.

Lực kẹp - 90/120/128/160/200/250/288(Tấn)
Trọng lượng bắn (PS) - 1750(g) Tối đa
Tốc độ tiêm - 64(g / s) Tối đa