Máy ép nhựa xô

SER SER

Dòng PB máy ép nhựa xô được chuyên dùng cho xô nhựa PP. Năng suất cao hơn và sản xuất ổn định hơn với máy cải tiến chuyên sản xuất xô.

Lực kẹp - 500/680(Tấn)
Trọng lượng bắn (PS) - 2847(g)
Tốc độ tiêm - 725/848(g / s)