POWERJET tại K 2019

Düsseldorf, 16 ~ 23 tháng 10
20 năm kinh nghiệm đảm bảo Chính xác, Ổn định,
Dây chuyền sản xuất nhựa tiết kiệm năng lượng và hiệu quả

Máy ép phun hoàn toàn bằng điện với
Hệ thống IML sẽ trình bày về triển lãm