POWERJET tại

Hội chợ Canton 2021

Quảng Châu, ngày 15 tháng 10 ~ ngày 3 tháng 11 năm 2021 
21 năm kinh nghiệm nhà sản xuất Máy ép phun & Khuôn thổi với sản lượng hàng năm hơn 3000 chiếc 

Máy ép phun phôi PET hai trục, tốc độ cao và máy ép EB Blow sẽ được trưng bày